DYREKCJA
Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkola nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie
 
DYREKTOR - mgr Dariusz Firmanty
WICEDYREKTOR - ds. Gimnazjum nr 1 - mgr Bogdan Pióro
WICEDYREKTOR - ds. Szkoły Podstawowej nr 1 - mgr Aneta Poniewierska
WICEDYREKTOR - ds. Przedszkola nr 4 - mgr Dorota Dalach