DYREKCJA od 01.09.2017r.
Zespołu Placówek Oświatowych -  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

DYREKTOR - mgr Dariusz Firmanty
WICEDYREKTOR - ds. Gimnazjum nr 1 - mgr Bogdan Pióro
WICEDYREKTOR - ds. Szkoły Podstawowej nr 1 - mgr Katarzyna Stawińska
WICEDYREKTOR - ds. Przedszkola nr 4 - mgr Bożena Adamkiewicz