DYREKCJA od 01.09.2019r.
Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

DYREKTOR - mgr Dariusz Firmanty
WICEDYREKTOR - ds. PSP IV-VIII   mgr Bogdan Pióro
WICEDYREKTOR - ds. Szkoły Podstawowej nr 1   I - III - mgr Katarzyna Stawińska
WICEDYREKTOR - ds. Przedszkola nr 4 - mgr Bożena Adamkiewicz