Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021r  tj. za 2020r.  .( tu